People

Acting Head of Department

Visiting Professor

 • Dr. Jagannath Aryal

Assistant Professors

Lecturers

 • Mr. Kushal Sharma
 • Mr. Pawan Thapa

Teaching Assistants

 • Mr. Basant Awasthi
 • Mr. Shashank Karki
 • Mr. Dinesh Prasad Bhatt
 • Mr. Rupesh Bhandari

Visiting Faculties

 • Mr. Krishna Raj BC
 • Mr. Janak Raj Joshi
 • Dr. Upama Ashish Koju
 • Mr. Tanka Prasad Dahal
 • Mr. Ragindra Man Rajbhandari
 • Mr. Shashish Maharjan
 • Mr. Sanjeev Raut
 • Mr. Hari Krishna Dhonju
 • Dr. Pradeep Sapkota Upadhyaya
 • Mr. Lekhnath Dahal
 • Mr. Bigyan Banjara
 • Mr. Sanjeevan Shrestha

Administrative Staff

 • Govinda Humagain